Hoe stemmen per brief - ACV - Amcor

Logout
Ga naar de inhoud
Hoe geldig stemmen per brief
Tussen Amcor en de 3 vakbonden, ACV, ABVV en ACLVB is overeengekomen om enkel te stemmen via brief voor de sociale verkiezingen 2020.

Eind november worden de oproepingsbrieven en stembrieven verstuurd naar alle werknemers, dit zal gebeuren via een prior zending.

In de grote omslag vind je je oproepingsbrief, de stembiljetten (één voor de Ondernemingsraad en één voor het CPBW), 3 omslagen en een instructiebrief.
Opmerking: Kaderleden ontvangen enkel een stembiljet voor het CPBW! Dit omdat de procedure voor het mandaat van de Ondernemingsraad is stopgezet.

In de ene blanco enveloppe steek je je ingevuld stembiljet voor de Ondernemingsraad.
In de andere blanco enveloppe steek je je ingevuld stembiljet voor het CPBW.
In de grootste enveloppe (met het adres van de voorzitter van het kiesburau op) steek je de 2 blanco enveloppes.
Zeer belangrijk, op deze grote enveloppe schrijf je je naam en zet je je handtekening. Zonder handtekening is je stem ongeldig!

Er zal er vanaf 7 december tot 15 december aan de waakdienst twee stembussen staan waar je je stembrief kan in deponeren.
De witte stembus is voor de kiesbrieven van de arbeiders en de grijze/antraciet stembus voor de kiesbrieven van de bedienden.

Als je kiest om je stembrief op te sturen via de post onthou dan goed dat je enveloppe vóór 15 december 14u op Amcor moet zijn toegekomen. Alle brieven die later toekomen zullen niet meer meegeteld worden.

Download hier de overzichtelijke pdf: 'Hoe stemmen per brief?'.
Hoe geldig je stem uitbrengen.
Met een lijststem
Je kiest voor het ACV én je stemt in met de volgorde van de kandidaten op de lijst.
Je kleurt het bolletje bovenaan lijst nummer 2.

Met naamstem(men)
Wil je liever een andere volgorde op de lijst? Dan kan je één of meerdere naamstemmen uitbrengen.
Je kleurt het bolletje achter één of meerdere namen op de ACV-lijst.
Let er wel op dat je niet méér naamstemmen uitbrengt dan er effectieve mandaten te begeven zijn. Dan wordt je stem terug een lijststem

Dit betekent bij Amcor voor de Ondernemingsraad:
Voor de arbeiders door te stemmen op 4 van de 8 kandidaten of op de ACV lijst.

Voor de bedienden door te stemmen op 1 van de 2 kandidaten of op de ACV lijst.

Voor de kaderleden: Kris Hostyn is al enige kandidaat direct verkozen.

Dit betekent bij Amcor voor het CPBW:
Voor de arbeiders door te stemmen op 4 van de 8 kandidaten of op de ACV lijst.

Voor de bedienden door te stemmen op 2 van de 3 kandidaten of op de ACV lijst.

Download hier onze 'Verkiezingsfolder'.

Laatst bijgewerkt op 17/11/2020
Copyright: ACV-AFG 2006- 2020
Terug naar de inhoud