Klein verlet bij Amcor Fexibles Gent - ACV - Amcor

Ga naar de inhoud
Huwelijk van de werknemer.
3 opeenvolgende werkdagen.
In de week waarin het huwelijk plaats heeft of in de daaropvolgende week. Opmerking: zaterdagen en gewone inactiviteitsdagen worden beschouwd als werkdag.
Huwelijk van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zus, schoonbroer, schoonzus, halfbroer of halfzus van de werknemer, van de vader, moeder schoonvader, schoonmoeder, stiefvader of stiefmoeder van de werknemer, van een kleinkind van de werknemer.
De schoonbroer en schoonzus van de echtgeno(o)t(e) van de werknemer worden gelijkgesteld met die van de werknemer zelf
1 dag.
De dag van het burgerlijk of kerkelijk huwelijk.
Geboorte van een kind. (vaderschapverlof)
10 dagen. (de werknemer ontvangt gedurende 3 dagen loon en gedurende 7 dagen een uitkering van het ziekenfonds)
Binnen een periode van 4 maanden die begint te lopen vanaf de dag van de bevalling.
Adoptie van een kind.
10 dagen. (de werknemer ontvangt gedurende 3 dagen loon en gedurende 7 dagen een uitkering van het ziekenfonds)
Binnen de 30 dagen volgend op de inschrijving van het kind in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister.
Overlijden van van de echtgeno(o)t(e) van de werknemer, van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van de vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader of stiefmoeder van de werknemer.
3 dagen.
Tijdens de periode die begint met de dag van overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.
Overlijden van een bij de werknemer inwonende broer, zus, halfbroer, halfzus, schoonbroer, schoonzus, grootouder, overgrootouder, kleinkind, achterkleinkind, schoonzoon, schoondochter. Opmerking: de schoonbroer, schoonzus, grootouder, overgrootouder van de echtgeno(o)t(e) van de werknemer worden gelijkgesteld met die van de werknemer.
2 dagen.
Tijdens de periode die begint met de dag van overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.
Overlijden van een niet bij de werknemer inwonende broer, zus, halfbroer, halfzus, schoonbroer, schoonzus, grootouder, overgrootouder, kleinkind, achterkleinkind, schoonzoon, schoondochter. Opmerking: de schoonbroer, schoonzus, grootouder, overgrootouder van de echtgeno(o)t(e) van de werknemer worden gelijkgesteld met die van de werknemer.
1dag.
De dag van de begrafenis.
Priesterwijding of intrede in het klooster van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zus, schoonbroer of schoonzus van de werknemer. Opmerking: de schoonbroer of schoonzus van de echtgeno(o)t(e) van de werknemer worden gelijkgesteld met die van de werknemer zelf.
1 dag.
De dag van de plechtigheid.
Plechtige communie van een kind van de werknemer of zijn echtgeno(o)t(e).
1 dag.
Tijdens de week van de plechtigheid of tijdens de daaropvolgende week.
Deelneming van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) aan het feest van de vrijzinnige jeugd.
1 dag.
Tijdens de week van de plechtigheid of tijdens de daaropvolgende week.
Verblijf van een dienstplichtige werknemer in een rekruteringscentrum of in een militair hospitaal ten gevolge van zijn verblijf in een rekruterings of selectiecentrum.
De nodige tijd met een maximum van 3 dagen.
Uitoefening van het ambt van bijzitter in één van de hoofdbureaus bij de verkiezing van het europees parlement.
De nodige tijd met een maximum van 5 dagen.
Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau bij de parlements-, provincieraads-, en gemeenteraadsverkiezingen.
De nodige tijd.
Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdstembureau voor stemopneming bij de parlements-, provincieraads-, en gemeenteraadsverkiezingen.
De nodige tijd met een maximum van 5 dagen.
Bijwonen van een bijeenkomst van een familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter.
De nodige tijd met een maximum van 1 dag.
Deelneming aan een jury, oproeping als getuige voor de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning voor de arbeidsrechtbank.
De nodige tijd met een maximum van 5 dagen.
Verschijning van de werknemer voor de militieraad of militaire parade.
Laatst bijgewerkt op 3/05/2024
Copyright: ACV-AFG 2006- 2024
Terug naar de inhoud