Opzegtermijn arbeiders en bedienden in de chemische nijverheid - ACV - Amcor

Ga naar de inhoud
Opzegtermijn - Ontslaguitkering - Ontslagcompensatievergoeding
Voor werknemers die arbeider waren op 31/12/2013

De opzeg is gebaseerd op de periode van tewerkstelling vóór 31/12/2013 (A) en deze van na 31/12/2013 (B)
Beide periodes worden apart berekend en dan opgeteld
(OPZEG = A + B)

Bereken je opzeg op basis van je anciënniteit
OP 31/12/2013 (in dagen)
Anciënniteit op 31/12/2013
Ontslag door de
werkgever
Ontslag SWT (brugpensioen)
Je neemt zelf ontslag
0 tot 6 maanden
28 dagen (4 weken)
28 dagen (4 weken)
14 dagen (2 weken)
6 maanden tot 4 jaar
42 dagen (6 weken)
5 tot 9 jaar
63 dagen (9 weken)
10 tot 14 jaar
119 dagen (17 weken)
15 tot 19 jaar
147 dagen (21 weken)
20 tot 24 jaar
189 dagen (27 weken)
56 dagen (8 weken)
28 dagen (4 weken)
> 25 jaar
245 dagen (35 weken)
+
Bereken je opzeg op basis van je anciënniteit NA 31/12/2013 (in weken)
Anciënniteit
na 31/12/2013
Ontslag door de werkgever
Ontslag SWT
(brugpensioen)
Je neemt zelf ontslag
Tegenopzeg na ontslag door de werkgever
0 tot 3 maanden2 weken
1 week1 week
3 tot 6 maanden
4 weken2 weken2 weken
6 tot 9 maanden6 weken3 weken3 weken
9 tot 12 maanden7 weken
12 tot 15 maanden8 weken4 weken4 weken
15 tot 18 maanden9 weken Max. 4 weken
18 tot 21 maanden10 weken5 weken
21 tot 24 maanden11 weken
2 jaar12 weken6 weken
3 jaar13 weken
4 jaar15 weken7 weken
5 jaar18 weken9 weken
6 jaar21 weken10 weken
7 jaar24 weken12 weken
8 jaar27 weken13 weken
9 jaar30 wekenMax. 13 weken
10 jaar33 weken
11 jaar36 weken
12 jaar39 weken
13 jaar42 weken
14 jaar45 weken
15 jaar48 weken
16 jaar51 weken
17 jaar54 weken
18 jaar57 weken
19 jaar60 weken
20 jaar62 weken
21 jaar63 weken
> 21 jaar+ 1 week/jaar
Voorbeeld bij ontslag door werkgever

In dienst op 01/02/1987 en ontslag op 26/01/2015

Berekening A
Op 31/12/2013 is er 26 jaar anciënniteit = 245 dagen (of 35 weken)

Berekening B
Na 31/12/2013 is 13 maanden anciënniteit = 8 weken

Totale opzegperiode
A + B = 43 weken
De totale opzegperiode bedraagt in dit geval 43 weken
Ontslagcompensatievergoeding (OCV)
Het doel van die regeling is het compenseren van het verschil in opzegtermijnen tussen arbeiders en bedienden van het verleden.
De compensatie gebeurt ofwel via de ontslagcompensatievergoeding (OCV) ofwel via de ontslaguitkering (OU).
Er is recht op een ontslagcompensatievergoeding op basis van de anciënniteit die de arbeider heeft.
De OCV wordt betaald door de RVA via de uitbetalingsinstellingen en is een netto-uitkering (dus vrijgesteld van RSZ en bedrijfsvoorheffing).
Deze OCV kan niet gecumuleerd worden met werkloosheidsuitkeringen.
Ook in geval van SWT heeft men recht op de ontslagcompensatievergoeding.
De OCV geldt niet als je zelf ontslag neemt of tegenopzeg geeft.

De periode gedekt door de OCV wordt bepaald aan de hand van volgende formule:
Alle jaren anciënniteit alsof de arbeider altijd al werkte onder de nieuwe regeling (Zie B)
min
Vastgeklikte rechten op 31/12/2013 (Zie A) + opgebouwde anciënniteit na 31/12/2013 tot ontslag (Zie B).

Ontslagvergoeding (OU)
De andere wijze van compensatie is het systeem van de ontslaguitkering (OU) en geldt voor diegenen die geen recht hebben op de OCV omdat ze onvoldoende anciënniteit hebben.
Ook de ontslaguitkering wordt betaald door de RVA via de uitbetalingsinstellingen en is vrijgesteld van RSZ en bedrijfsvoorheffing.
De ontslaguitkering kan wel gecumuleerd worden met werkloosheidsuitkeringen.

Indien u een duidelijke berekening wenst van de onstlagcompensatievergoeding die de RVA u zal uitbetalen,
dan kan u zich wenden tot een ACV-dienstencentrum in uw buurt.
Bereken je opzegtermijn

Via deze link kan je je opzegtermijn berekenen.

Berekening opzegtermijn bedienden (Deel 1)
De uitvoering van de arbeidsovereenkomst heeft een aanvang genomen
vóór 01/01/2014
Berekend op basis van de anciënniteit verworven op 31/12/2013
Algemeen
Bediende
Opzeg door de werkgever
Opzeg door de werknemer
Jaarloon 31/12/2013
Opbouw
Minimum
Opbouw
Maximum
≤ 32.254 €
3 maanden per begonnen 5 jaar3 maanden1,5 maand per begonnen 5 jaar3 maanden
> 32.254 €
≤64.504 €
1 maand per begonnen jaar3 maanden1,5 maand per begonnen 5 jaar4,5 maanden
> 64.504 €1 maand per begonnen jaar3 maanden1,5 jaar per begonnen 5 jaar6 maanden
Opzeg door werknemer
Bruto jaarloon op 31/12/2013
Jaarloon ≤ 32.254 €
Jaarloon > 32254 € ≤ 64.504 €
Jaarloon > 64.504 €
Anciënniteit
Termijn
Anciënniteit
Termijn
Anciënniteit
Termijn
< 5 jaar1,5 maand< 5 jaar1,5 maand< 5 jaar1,5 maand
≥ 5 jaar
3 maanden
≥ 5 < 10 jaar
3 maanden
≥ 5 < 10 jaar
3 maanden


≥ 10 jaar
4,5 maanden
≥ 10 < 15 jaar
4,5 maanden
≥ 15 jaar
6 maanden
Opzeg door de werkgever
Bruto jaarloon op 31/12/2013 ≤ 32.254 €
Bruto jaarloon op 31/12/2013 > 32.254 €
Anciënniteit
Termijn
Anciënniteit
Termijn
< 5 jaar3 maanden< 3 jaar3 maanden
≥ 5 < 10 jaar
6 maanden
≥ 3 < 4 jaar
4 maanden
≥ 10 < 15 jaar
9 maanden
≥ 4 < 5 jaar
5 maanden
≥ 15 < 20 jaar
12 maanden
≥ 5 < 6 jaar
6 maanden
≥ 20 < 25 jaar
15 maanden
≥ 6 < 7 jaar
7 maanden
≥ 25 < 30 jaar
18 maanden
≥ 7 < 8 jaar
8 maanden
≥ 30 < 35 jaar
21 maanden
≥ 8 < 9 jaar
9 maanden
≥ 35 < 40 jaar
24 maanden
≥ 9 < 10 jaar
10 maanden
≥ 40 < 45 jaar
27 maanden
≥ 10 < 11 jaar
11 maanden
--3 maanden per
begonnen jaar
--1 maand per
begonnen jaar
+
Berekening opzegtermijn bedienden (Deel 2)
De uitvoering van de arbeidsovereenkomst heeft een aanvang genomen
vanaf 01/01/2014
Anciënniteit
Opzeg door werkgever
Opzeg door werknemer
Algemeen
Pensioen
SWT Bedrijf in moeilijkheden / herstructurering
Algemeen
Tegenopzegging
02 weken1 week
3 maanden4 weken2 weken
6 maanden6 weken3 weken
9 maanden7 weken3 weken
12 maanden8 weken 4 weken
15 maanden9 weken 4 weken
18 maanden10 weken 5 weken4 weken
21 maanden11 weken 5 weken4 weken
2 jaar12 weken 6 weken4 weken
3 jaar13 weken 6 weken4 weken
4 jaar15 weken 7 weken4 weken
5 jaar18 weken 9 weken4 weken
6 jaar21 weken 10 weken4 weken
7 jaar24 weken 12 weken4 weken
8 jaar27 weken 13 weken4 weken
9 jaar30 weken *Max. 13 wekenMax. 4 weken
* Wanneer de opzeg door de werkgever wordt gegeven met het oog op SWT in een bedrijf in moeilijkheden / herstructurering,
kan de opzegtermijn worden ingekort tot minimaal 26 weken.
10 jaar33 weken11 jaar36 weken12 jaar3913 jaar4214 jaar4515 jaar4816 jaar5117 jaar5418 jaar5719 jaar6020 jaar6221 jaar6322 jaar6423 jaar6524 jaar6625 jaar6726 jaar68--+ 1 week / begonnen jaarTotaal
Totale opzeggingstermijn = deel 1 + deel 2
Let wel! Bij opzegging door de werknemer gelden volgende regels:
✔ maximumgrenzen reeds bereikt op 31/12/2013
→ geen rekening houden met deel 2
✔ maximumgrenzen nog niet bereikt op 31/12/2013
→ wel rekening houden met deel 2, maar som van deel 1 en deel 2 is begrensd tot 13 weken.
Laatst bijgewerkt op 3/05/2024
Copyright: ACV-AFG 2006- 2024
Terug naar de inhoud